Družba Elektro Maribor je kljub zahtevnim poslovnim okoliščinam, na katere je vplival predvsem novi omrežninski akt, ki jim je odvzel za okoli 2,5 milijona evrov reguliranih prihodkov, v letu 2019 poslovala uspešno.

Kot je v letnem poročilu omenjenega elektrodistributerja pojasnil predsednik uprave Boris Sovič, jim je regulator z novim aktom poenotil donos za novo in obstoječo elektroenergetsko infrastrukturo, kar po njegovem predstavlja odklon od pretekle prakse, pa tudi od prakse večine evropskih držav.

Znižanje stopnje donosa lahko v prihodnje pomembno vpliva na investicijsko sposobnost družbe in to ravno v času, ko bi bilo zaradi potreb naših uporabnikov in zaradi prehoda v nizkoogljično družbo treba povečevati vlaganja v elektrodistribucijska omrežja,” poudarja Sovič.

Lani ustvarili 85,4 milijona evrov prihodkov

Družba je tako lani ustvarila 85,4 milijona evrov prihodkov, leto prej pa 88,5 milijona evrov. Na ravni skupine, ki vključuje še Energijo Plus in družbo Oven, so beležili dobrih 197 milijonov evrov prihodkov, kar je 19 milijonov evrov več kot leto prej.

Na ravni skupine, ki vključuje še Energijo Plus in družbo Oven, so beležili dobrih 197 milijonov evrov prihodkov, kar je 19 milijonov evrov več kot leto prej.

Skupina je ob tem ustvarila za 14 milijonov evrov čistega dobička, dober milijon manj kot leto prej. V Elektru Maribor so tudi lani nadaljevali z intenzivnim investicijskim ciklusom in s 32 milijoni evrov realizirali rekordna vlaganja. Med drugim s polaganjem podzemnih ter izoliranjem nadzemnih vodov sistematično povečujejo robustnost omrežja. V kablirani izvedbi imajo tako že več kot polovico srednje in nizkonapetostnega omrežja, skoraj petino nadzemnih vodov pa so že izolirali.

Več kot polovica investicijskih vlaganj z lastnih virov

Ker so v zadnjih letih sistematično razvijali lastne produkcijske potenciale, so več kot polovico investicijskih vlaganj realizirali z lastnimi viri, v napredni merilni sistem pa so konec lanskega leta imeli vključenih že skoraj 190.000 merilnih mest, kar predstavlja dobrih 86 odstotkov vseh njihovih uporabnikov.

Lani skoraj 220.000 uporabnikov

Konec lanskega leta so našteli skoraj 220.000 uporabnikov, kar je največ doslej. Najvišja dosežena konična obremenitev je znašala 425 megavatov, povprečna mesečna obračunana moč je dosegla 2027 megavatov, priključna moč pa je večja za 38 megavatov, kar je najvišja vrednosti doslej. To velja tudi za proizvodne vire, saj so uporabnikom distribuirali 2279 gigavatnih ur električne energije, skupna distribuirana električna energija pa je nekoliko nižja kot lani in je druga najvišja doslej.

113 milijonov evrov prihodkov

Elektro Maribor, ki je konec leta zaposloval 755 ljudi, v celotni skupini pa 832, je sicer trenutno sredi postopka prodaje do 51-odstotnega deleža hčerinske družbe Energija plus, po velikosti tretjega največjega ponudnika električne energije v Sloveniji. Omenjena družba je lani beležila 113,5 milijona evrov prihodkov, k dobičku skupine pa prispevala dobrega 1,3 milijona evrov čistega dobička.

Krovna družba želi v prihodnje v tem podjetju ohraniti vsaj 49-odstotni delež, zato iščejo partnerja, ki bi omogočil strateške povezave in sinergije. Rok za oddajo interesa se je iztekel 10. avgusta, v podjetju pa za STA za zdaj niso pojasnili, kolikšno je bilo zanimanje. Od ponudnikov naj bi v sklopu postopka pričakovali tudi predložitev zavezujočih ponudb, prodajo pa skupaj s finančnim svetovalcem Deloittom vodi odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji.

STA