Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je eden izmed največjih slovenskih ponudnikov nepremičnin različnih vrst. Tudi v Mariboru prodajajo kar nekaj zanimivih nepremičnin, med drugim stavbno zemljišče ob Puhovi, kompleksa nekdanjih tovarn Vesna in MTT v Melju, stavbo nekdanje Probanke in nedokončan Centrum.

V DUTB so na območju Mestne občine Maribor in v njeni okolici v zadnjem obdobju opazili povečano zanimanje investitorjev za stavbna zemljišča, ki so namenjena stanovanjski gradnji. Fizične osebe, največkrat so to okoliški prebivalci, pa povprašujejo predvsem po stanovanjih in posamičnih garažnih parkirnih mestih, ki se na tem območju občasno pojavijo v portfelju nepremičnin v lasti DUTB-ja. Postopki prodaje nepremičnin v lasti DUTB so različni. Kakšen je postopek prodaje za posamezno nepremičnino, je navedeno ob vsakem oglasu nepremičnine na njihovi spletni strani.

»Na področju poslovnih nepremičnin v zadnjem času opažamo povečano zanimanje predvsem po najemu industrijskih in višjih skladiščnih površin manjših in večjih velikosti. Povpraševanje po pisarniških prostorih pa zaostaja v primerjavi z drugimi kategorijami nepremičnin,« so za Maribor24.si povedali pri DUTB.

Prodaja “črne pike” Maribora in napoved novih vsebin

Ob tem nas je zanimalo, katere so tiste nepremičnine, ki so se v zadnjem obdobju prodajale in bile prodane v Mariboru in njegovi okolici. A kljub povečanemu povpraševanju v letu 2019 DUTB ni sklenila večjih prodajnih poslov na področju stanovanjskih nepremičnin na območju Mestne občine Maribor. Sklenjenih je bilo sicer več manjših poslov.

»Ravnokar sicer zaključujemo prodajo manjšega stavbnega zemljišča ob Ruški cesti, ki se nahaja v neposredni bližini reke Drave in leži na območju kulturne dediščine. Ta lokacija je bila več let »črna pika« mesta Maribor in prodaja tega stavbnega zemljišča napoveduje nove pozitivne vsebine za mesto in prebivalce Maribora. Kar pa zadeva portfelj poslovnih nepremičnin lahko poudarimo, da je DUTB pred kratkim zaključila prodajo večjega poslovnega kompleksa bivšega Kristala Maribor v Selnici ob Dravi,« so povedali.

Javno zbiranje ponudb za Centrum

Ob tem dodajajo, da je zagotovo največ zanimanja za nedokončan stanovanjsko-poslovni objekt Centrum v središču mesta. V DUTB so namreč že pričeli z javnim zbiranjem zavezujočih ponudb za nakup te nepremičnine, ki bo trajalo dva meseca. Ob tej priložnosti vabijo vse zainteresirane investitorje, da se povežejo z DUTB za dodatne informacije. Več na tej povezavi.

Nedokončana nepremičnina, ki že nekaj let kazi podobo mesta, ima zelo dobro lokacijo sredi prijetnega in živahnega utripa strogega centra Maribora. V neposredni bližini je Trg Leona Štuklja, Narodni dom Maribor, številni gostinski, trgovski in storitveni lokali, kar vse prispeva k frekventnosti in vidnosti lokacije. “Odlična lokacija, skrbno premišljena zasnova (lastna podzemna parkirna mesta, svetli prostori, dobra komunalna opremljenost) in primanjkovanje novih stanovanj v Mariboru prispevajo k temu, da lahko potencialni investitor stavbo razvije v nepremičninski projekt z dobrim tržnim potencialom in višjo dodano vrednostjo,” opisujejo omenjen poslovni objekt, ki se bo prodajal s ceno po dogovoru.

Nedokončan stanovanjsko-poslovni objekt Centrum v središču mesta Maribor

Eno najbolj zanimivih zemljišč za investicijo

Med ostalimi nepremičninami je zanimivo stavbno zemljišče ob Puhovi ulici na Pobrežju, kjer je v delu ob glavni cesti že sprejet Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki med drugim omogoča gradnjo večstanovanjskega objekta. Zemljišče je po občinskem prostorskem načrtu predvideno za stanovanjsko gradnjo in druge centralne dejavnosti. Površine za centralne dejavnosti so pretežno namenjene trgovskim dejavnostim (vključno z nakupovalnimi središči in sejmišči), gostinskim in poslovnim dejavnostim, dejavnostim družbene infrastrukture in bivanju.

Na vzhodnem delu območja je predvidena izgradnja poslovno – stanovanjskega objekta etažnosti P+3 do največ P+6 z dvema etažama podzemnih garaž. Vzporedno s Puhovo ulico je predviden predvsem poslovni program. Na zemljišču se nahajajo obstoječi poslovni objekti, ki so zaradi starosti in dotrajanosti primerni za rušenje. Okolica je komunalno dobro opremljena. Po opisu DUTB gre za eno najbolj zanimivih zemljišč v Mariboru za investicijo, po ceni skoraj 3,2 milijona evra brez davka.

Zemljišče Puhova (foto: DUTB)

Zemljišča za gradnjo novih stanovanj?

Za investitorje je privlačno tudi zemljišče na Studencih ob Iztokovi ulici, ki je prav tako namenjeno stanovanjski gradnji, in kjer je predvidena gradnja štirih stanovanjskih blokov.

Zemljišče Iztokova (foto: DUTB)

»Omenimo lahko tudi zemljišče v Magdaleni v neposredni bližini obstoječega naselja stanovanjskih blokov, kjer je predvidena gradnja treh večstanovanjskih enot s podzemnimi garažami. Veliko zanimanja pa vlada tudi za stavbno zemljišče, ki se nahaja v neposredni bližini trgovskega centra Europark, kjer je predvidena poslovno stanovanjska pozidava s spremljajočimi dejavnostmi,« še omenjajo pri DUTB.

Zemljišče Jezdarska-Magdalena (Foto: DUTB)

Prodaja več industrijskih kompleksov

Med poslovnimi nepremičninami je trenutno za vlagatelje najbolj zanimiv še večji industrijski kompleks bivše Mariborske tekstilne tovarne v Melju, ki meri več kot 20.000 kvadratnih metrov pokritih površin, a je potreben temeljite obnove. Prodajajo tudi industrijski kompleks bivše tovarne Vesna na Einspielerjevi ulici, in sicer za 2 milijona evrov (plus davek) na prodaj pa je že nekaj časa tudi elitna poslovna stavba bivše Probanke v samem središču Maribora, ter trgovski del objekta z znanim najemnikom. Cena: 6,5 milijona evrov plus davek.

Zemljišče Einspilerjeva – Vesna (Foto: DUTB)

Kompleks bivše MTT (foto: DUTB)

Prva naloga DUTB je bila razbremenitev bank in prevzem terjatev

Vlada Republike Slovenije je leta 2013 ustanovila Družbo za upravljanje terjatev bank (kratko DUTB) kot ključno ustanovo, ki bo s svojim delovanjem pripomogla h krepitvi stabilnosti slovenskega finančnega sistema in s tem k obnovi zaupanja vanj. Šlo je za enega od ukrepov tedanje vlade za krepitev finančne sposobnosti in vzdržnosti sistemskih bank, ki naj bi posledično pripomogel k povečanju gospodarske rasti.

Zakonska podlaga za ustanovitev DUTB je podana z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki je stopil v veljavo konec leta 2012. Prva naloga Družbe za upravljanje terjatev bank je bila razbremenitev sistemskih bank tako, da je prevzela njihove nedonosne terjatve. Druga naloga DUTB je upravljanje teh terjatev.

Zaradi resne situacije so si znižali plače

Člani Upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank so v začetku aprila obravnavali ukrepe Vlade RS za omilitev posledic gospodarske škode zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Seznanili so se s smernicami iz nabora ukrepov Vlada RS za omilitev posledic epidemije za državljane in gospodarstvo z dne 23.3.2020, ki vsebujejo priporočila in ukrepe za ohranjanje delovnih mest, izboljšanje socialnega položaja ljudi, ohranitev delovanja podjetij, pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, znižanje sejnin in plač, pomoč kmetijstvu ter z ukrepi na področju javnih naročil.

“Zavedajoč se resnosti trenutne situacije in v skladu s priporočili Vlade RS na področju plač in prejemkov, ki so podrobneje navedena v predlaganem Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, so člani Upravnega odbora DUTB sprejeli tudi sklep o znižanju sejnin in plač. S 1. 4. se je neizvršnim direktorjem, ki imajo sklenjeno pogodbo o poslovodenju, znižal fiksni del nadomestila s sejninami za 30 odstotkov, izvršnim  direktorjem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pa so znižali  plače za 15 odstotkov,” so še sporočili.