Zaradi številnih omejitev, povezanih s karanteno, je bil padec prometa na bencinskih servisih zelo velik, temu pa so se na različne načine prilagodili tudi v podjetjih z naftnimi derivati. Med neizbežnimi ukrepi so tudi znižanja plač zaposlenim, zmanjšanje obsega dela, koriščenje viška ur in čakanje na delo.

Pogonska goriva so v zadnjem obdobju dosegla izjemno nizke cene. Nihanja na svetovnem trgu in posledice epidemije koronavirusa so se močno dotaknile tudi energetskega trga. Zaradi številnih omejitev, povezanih s karanteno, je bil padec prometa na bencinskih servisih posledično zelo velik, temu pa so se na različne načine prilagodili tudi v podjetjih z naftnimi derivati.

Cene pogonskih goriv v Sloveniji (razen avtocest) so oblikovane na osnovi državne Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov in se spreminjajo na štirinajst dni. Na oblikovanje cene vpliva gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanje tečaja dolarja, poleg tega pa je cena zelo odvisna tudi od državne trošarinske politike.

Upad prodaje Petrola tudi več kot 50-odstoten

Vse to je vplivalo tudi na poslovanje skupine Petrol, katere poslovni model vključuje energente, kot so naftni derivati, zemeljski plin, elektrika, utekočinjen naftni plin. Zaradi tega je skupina izpostavljena cenovnim, količinskim in valutnim tveganjem, ki izhajajo iz njihovega nakupa in prodaje. Svet se sooča s pojavom pandemije, ki vpliva tudi na njihovo poslovanje. To je na vseh trgih, kjer posluje skupina Petrol v januarju in februarju leta 2020 potekalo nemoteno in skladno z načrti. V marcu leta 2020 so se s pojavom pandemije poslovne razmere zelo zaostrile.

Glede na to, da se je v določenem obdobju javno življenje na trgih, kjer Petrol posluje, praktično ustavilo, so beležili upad prodaje, tako naftnih derivatov kot trgovskega blaga. »Največji upad prodaje je bil v Sloveniji in na Hrvaškem, ki sta tudi največja trga. Na nekaterih bencinskih servisih v Sloveniji je bil upad prodaje v času trajanja od razglašene pandemije dalje tudi več kot 50-odstoten,« je za Maribor24 povedal Aleksander Salkič, direktor Korporativnega komuniciranja pri Petrolu.

Naftne derivate kupujejo na podlagi več kriterijev

V skupini Petrol sicer kupujejo proizvode iz nafte po tržnih pogojih tujih nakupnih trgov in jih plačujejo večinoma v ameriških dolarjih. Prodaja poteka v lokalnih valutah.

»Ker sodita svetovni naftni trg in trg ameriškega dolarja med najbolj volatilne svetovne trge, je skupina Petrol pri opravljanju svoje temeljne dejavnosti izpostavljena tako cenovnemu tveganju – spremembam cen naftnih derivatov – kot tudi valutnemu tveganju – spremembam tečaja EUR/USD. Petrol kupuje naftne derivate na podlagi več kriterijev, ki torej poleg cenovnih in tečajnih tveganj vključujejo tudi Model o oblikovanju cen. Izpostavljenost cenovnemu tveganju se je zmanjšala z uveljavitvijo Modela o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki omogoča, da se svetovna cenovna gibanja prenašajo na domače prodajne cene,« je še pojasnil Salkič.

Največji upad prodaje Petrola je bil v Sloveniji in na Hrvaškem, ki sta tudi največja trga. Na nekaterih bencinskih servisih v Sloveniji je bil upad prodaje v času trajanja od razglašene pandemije dalje tudi več kot 50-odstoten.

Upad na vseh področjih

Skupina Petrol je sicer v prvih treh mesecih prodala 742.900 ton proizvodov iz nafte, kar je 18 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 42.100 ton, kar je pet odstotkov manj, prodaja elektrike je bila realizirana v višini 5,7 teravatnih ur, prodaja zemeljskega plina pa v višini 6,4 teravatnih ur.

S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol, ki je konec marca poslovala preko 509 bencinskih servisov, v prvih treh mesecih ustvarila 127 milijonov evrov prihodkov oz. tri odstotke manj kot v enakem obdobju leta 2019, izhaja iz poročila o poslovanju Petrola v prvih treh mesecih.

Ukrepi: na delu manj oseb, delo od doma in čakanje

Uprava družbe Petrol se je glede na trenutno zaostreno gospodarsko situacijo, z izjemnimi padci prometa, odločila, da zniža izplačilo plač zaposlenih v družbi, in sicer Upravi z znižanjem svojih plač za 20 odstotkov, direktorjem področij in direktorjem sektorjev za 10 odstotkov, ostalim zaposlenim pa so znižali plače za okoli 5 odstotkov. Ta ukrep bo trajal do predvidoma 31. 5. 2020.

»V Petrolu ocenjujemo, da se bodo razmere počasi izboljševale, kljub temu pa bodo učinki koronavirusa in s tem posledično zaostrene razmere v gospodarstvu prisotne še nekaj časa. Z razglasitvijo epidemije koronavirusa je koordinacijski tim s sklepom uprave uvedel delo z manjšim številom oseb, pri čemer je sprejel tudi ukrepe dela od doma oziroma čakanja na delo. Zaradi zmanjšanja obsega dela smo zaposlenim svetovali, da najprej koristijo viške ur. Če viška ur niso imeli ali so jih porabili, smo priporočali, da najprej koristijo lanski dopust, zaposleni pa se lahko odločijo tudi za koriščenje letošnjega dopusta. Določen odstotek zaposlenih je še vedno na čakanju na delo,« so še sporočili z družbe Petrol.

Kljub izjemnim padcem prometa, so se v teh kriznih razmerah odločili za dodatna izredna izplačila tistim kategorijam zaposlenih, ki so bili najbolj izpostavljeni možnostim morebitne okužbe s koronavirusom. Gre za izplačilo posebnega Petrolovega dodatka in še izredna izplačila po tako imenovanem državnem korona zakonu.

Uprava družbe Petrol se je glede na trenutno zaostreno gospodarsko situacijo, z izjemnimi padci prometa, odločila, da zniža izplačilo plač zaposlenih v družbi, in sicer Upravi z znižanjem svojih plač za 20 odstotkov, direktorjem področij in direktorjem sektorjev za 10 odstotkov, ostalim zaposlenim pa so znižali plače za okoli 5 odstotkov.

Vodilni kader se je odrekel delu plače

Tudi v družbi MOL Slovenija so v zadnjih dveh tednih marca in v aprilu beležili znaten upad prometa z gorivi na njihovih prodajnih mestih, saj je bila v veljavi omejitev gibanja, zaradi česar je bilo tudi manj osebnega prometa. »Razlike v primerjavi z lanskim obdobjem so različne glede na lokacijo prodajnega mesta – od tega da na enih lokacijah ni bistvenih odstopanj od lanskega leta, pa do tudi večjih padcev prodaje predvsem na avtocestnih bencinskih servisih in servisih ob meji ter tranzitnih poteh,« so sporočili.

Hkrati je bilo po državi tudi manj tovornega prometa, dodatno pa so na področju storitev in ponudbe trgovskega blaga z namenom zagotavljanja varnosti njihovih zaposlenih in strank, na njihovih prodajnih mest uveljavili številne zaščitne ukrepe, med katerimi so bili tudi začasne prekinitve izvajanja nekaterih storitev. »S sproščanjem ukrepov ter ponovnim izvajanjem določenih storitev, pa vendar predvsem v zadnjih tednih že opažamo pozitivnejši trend,« še dodajajo.

Tudi v njihovem podjetju so morali poiskati rešitve za trenutno situacijo, ki vpliva tudi na upravljanje kadrov. Rešitve vključujejo tako čakanje na delo, kot možnost začasnega zmanjšanja plače za sodelavce katerih obseg dela se je zmanjšal za obdobje največ dveh mesecev. Nadalje so se tudi vodje odrekli določenemu delu svoje plače za določen čas. Zz navedenimi rešitvami si prizadevajo ohraniti delovna mesta, zaposlenim pa so izplačali tudi krizni dodatek.