V družbi DARS letos načrtujejo obnovo okoli 55 kilometrov odsekov avtocest in hitrih cest. Čas koronavirusa in posledično manj prometa so izkoristili za vse vrste vzdrževalnih del, ki bi sicer povzročala velike zastoje.

Foto: Dars

V družbi DARS d.d. so v minulih tednih izkoristili manj prometa na naših avtocestah in hitrih cestah, kar je bila posledica ukrepov države za zajezitev epidemije novega koronavirusa in se tako lotili mnogih vzdrževalnih del.

Dela v zvezi z vzdrževanjem asfaltnih voziščnih konstrukcij so v marcu in aprilu 2020 potekala predvsem na prometno najbolj izpostavljenih odsekih avtocest (odseki Koseze–Brdo, Brod–Šmartno, Šentvid–Koseze, Kozarje–Brezovica, Brezovica–Vrhnika, Slovenske Konjice–Dramlje, Dramlje–Celje, Celje–Arja vas, Vransko–Trojane, Trojane–Blagovica, Bič–Ivančna Gorica, Logatec–Unec, Hrušica–predor Karavanke).

Letos bodo obnovili okoli 55 kilometrov vozišč

»Gre za popravila oz. preplastitve poškodovanih delov vozišč na celotnem avtocestnem omrežju, ki za posamezen del vozišča običajno trajajo neprekinjeno dan ali dva in v tem času terjajo zaporo enega prometnega pasu običajno na razdalji od približno 100 do nekaj sto metrov ali kilometra oz. dveh,« so za naš portal pojasnili v družbi Dars.

V letošnjem letu sicer načrtujejo obnovo skupno približno 55 kilometrov smernih vozišč avtocest in hitrih cest. “S tem smo uporabnikom avtocest zagotovili obnovljene avtoceste, po katerih je vožnja udobnejša predvsem pa bolj varna. V Poslovnem načrtu družbe DARS d. d. za letošnje leto je največ investicijskih sredstev v imenu in za račun družbe DARS d. d. namenjenih prav gradbenim delom pri obnavljanju avtocest in hitrih cest (tako vozišč kot objektov), in sicer skupno približno 60 milijonov evrov,” so pojasnili za naš portal.

Manj prometa izkoristili za več vzdrževalnih del

Tovrstne zapore so sicer v običajnih razmerah tudi najbolj moteče za voznike, saj je zaprt en pas in pretočnost zaradi tega, vsaj na prometno bolj obremenjenih odsekih, občutno zmanjšana. Tako da so v tem obdobju izkoristili prometno manj obremenjene avtoceste za vse vrste predvidenih vzdrževalnih del, ki bi sicer povzročala velike zastoje, še posebej na običajno prometno najbolj obremenjenih avtocestnih odsekih.

Glede načrtovanih obsežnejših obnov, ki trajajo na posameznem odseku neprekinjeno mesec, dva ali tri (pri čemer se zapore uredijo na način, da je glede na dane razmere omogočena največja možna pretočnost, na prometno najbolj obremenjenih odsekih to pomeni vzpostavitev dveh zoženih pasov v vsako smer vožnje, kjer infrastruktura to omogoča) se trudijo, da postopki javnih naročil in priprave na pričetek del kljub dosedanjim razmeram v zvezi z razglašeno epidemijo zaradi novega koronavirusa čim bolj nemoteno in da čim prej pridejo do pogodb.

»Ponudnike smo zato tudi zaprosili, da razmeram primerno organizirajo tudi svoje delo. Verjamemo, da tudi v takšnih razmerah uspešno nadaljevanje postopkov javnih naročil predstavlja dobro podlago za obvladovanje tveganj, ki nas čakajo v prihodnje,« še pojasnjujejo.

V letošnjem letu v družbi DARS načrtujejo obnovo skupno približno 55 kilometrov smernih vozišč avtocest in hitrih cest. V Poslovnem načrtu družbe DARS d. d. za letošnje leto je največ investicijskih sredstev v imenu in za račun družbe DARS d. d. namenjenih prav gradbenim delom pri obnavljanju avtocest in hitrih cest (tako vozišč kot objektov), in sicer skupno približno 60 milijonov evrov.

Do zamikov del še ne prihaja

Trenutno tako sledijo zastavljenim planom in pričetkov del zaradi razmer vsaj do tega trenutka še ni bilo potrebno zamikati, ni pa pričakovati, da bi glede na trenutno stanje postopkov lahko posamezna dela pričeli izvajati predčasno. Vsekakor bo po njihovih besedah treba težiti k temu, da ko se tovrstno delovišče odpre, mora biti tudi v okviru pogodbenega roka delo zaključeno, ne glede na trenutno neznane napovedi glede razvoja dogodkov v zvezi s koronavirusom, saj vmes ni mogoče odpreti avtoceste, kjer so se začela dela, za promet. »Gradbeni izvajalci morajo seveda med drugim imeti zagotovljene materiale (nekatere dobavljajo tudi iz tujine) in delavce,« še dodajajo.

Vsa dela, ki jih izvajajo, so potrebna zaradi zagotovitve ustreznih prometnih in varnostnih lastnosti avtoceste, po kateri je potem tudi potovanje udobnejše.

»Kot upravljavec in vzdrževalec avtocest si prizadevamo, da jih izvajamo čim hitreje in pod prometnimi zaporami, ki v največji možni meri omogočajo neoviran potek prometa. K večji pretočnosti lahko pripomoremo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov, prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo v primeru zastoja. Največje zastoje povzročijo ravno prometne nesreče na območju zapor.«

Opustitev rednega vzdrževanja in obnavljanja avtocest, bi pripeljalo do stanja avtocestnega sistema, ko bi za obnovo le-tega potrebovali bistveno več sredstev in časa oz. avtoceste ne bi bile več varne za uporabo.

V drugi polovici meseca pričetek del v predoru Golovec

V zvezi z načrtovanimi obnovami pojasnjujejo, da je pred kratkim, po predhodno izveden postopku javnega naročanja, postala veljavna pogodba za obnovo dvocevnega tripasovnega predora Golovec na vzhodni ljubljanski avtocestni obvoznici A1. Dela se pričnejo te dni.

»Med pripravljalnimi deli bosta odprta dva – od skupno treh – prometna pasova v vsako smer vožnje. Po njihovem zaključku se bodo nato predvidoma sredi junija pričela dvomesečna glavna dela, med katerimi bo zaprta zahodna cev, promet bo urejen dvosmerno po sosednji, vzhodni cevi, po sistemu 2+1, torej z menjavo pasov: dva pasova v smeri koničnega prometa in eden v obratni,« so sporočili.Obnova vzhodne cevi je za zdaj načrtovana poleti 2021.

Čeprav je v poletnih mesecih na ljubljanskem obroču manjša obremenitev s prometom, saj je zaradi počitnic in dopustov manj dnevnih migracij kot v ostalih mesecih, je pričakovati tudi zastoje, še posebej v prometnih konicah in v smeri, kjer bo promet potekal samo po enem pasu. Voznike naprošajo za strpnost in previdnost za volanom ter jim svetujejo, da se pravočasno pozanimajo o stanju na cestah (priporočajo www.promet.si oz. aplikacijo DarsPromet+, več o tem na tej povezavi).

Obnovitvena dela na štajerski avtocesti

Kot že rečeno, so postopki za posamezna druga obsežnejša obnovitvena dela, še v teku in pričetek del je odvisen tudi od uspešnosti razpisov oz. morebitnih pritožb neizbranih ponudnikov.

To velja na primer tudi za širše mariborsko območje, kjer je okviru obsežnejših avtocestnih obnovitvenih del v letošnjem letu načrtovana sanacija hidroizolacije in asfalta na približno 600-metrskem viaduktu Kresnica na odseku avtoceste med Pesnico in Šentiljem. Promet bo med obnovitvenimi deli, ki so za zdaj načrtovana za pomlad, urejen dvosmerno po polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje. Večjih zastojev ne pričakujejo.

»Razpis za izvajalca del je objavljen, rok za oddajo ponudb je bil 14. maj 2020. V razpisu določena najvišja dopustna vrednost ponudbe je 3,06 milijona evrov (brez DDV), rok za izvedbo gradbenih del je 80 dni od uvedbe izbranega ponudnika v delo, pri čemer bo izbrani ponudnik dolžan izvesti dela, vezana na zaporo vozišča, v roku 70 dni,« so še dodali.

Dela tudi na dolenjski avtocesti

Sicer pa bo, kot kaže trenutni potek postopkov javnega naročanja, najprej sklenjena pogodba za preplastitev vozišča dolenjske avtoceste na odseku Drnovo-Brežice.

»Ob tem želimo napovedati še začetek obnove viadukta Šempeter: v začetku tedna bodo stekla dela na odseku vipavske hitre ceste H4 med Vogrskim in Šempetrom pri Gorici, kjer bo izvajalec (Kolektor CPG d.o.o.) obnovil viadukt Šempeter na obeh smernih voziščih oz. polovicah hitre ceste. Celotno območje spremenjene prometne ureditve zaradi del bo dolgo približno 1 km, pri tem bo promet med deli, ki bodo potekala do začetka julija letos, urejen v dolžini približno 500 metrov dvosmerno le po polovici hitre ceste, po enem pasu v vsako smer vožnje,« pojasnjujejo.

Gre pa za pogodbo iz lanskega leta (prvi del je bil za obnovo približno 4 km vozišča obeh polovic hitre ceste H4 na odseku med Vogrskim in Šempetrom pri Gorici, zaključen v začetku lanskega decembra, medtem ko so že ob pričetku teh del napovedali, da se bo drugi del, sanacija viadukta Šempeter, pričela letos spomladi); pogodbeni izvajalec je Kolektor CPG d.o.o., skupna pogodbena vrednost del znaša 8,2 milijona evrov (brez DDV), od tega bo nekaj manj kot en milijon evrov za letošnja dela.