Vlada pričakuje, da se bodo posojilojemalci v švicarskih frankih dogovorili z bankami, v kolikor do tega ne bo prišlo, je obljubila zakon, s katerimi bo končala njihovo kalvarijo.

Na pobudo ministrstva za finance je potekal prvi sestanek med Združenjem Frank in Združenjem bank Slovenije. Sestanka, poroča Večer, so se udeležili tudi predstavniki ministrstva za gospodarstvo, pod katerega okrilje sodi sektor za varstvo potrošnikov in konkurence.

Poziv k oblikovanju dogovorne rešitve

Na sestanku je državni sekretar Metod Dragonja navzoče pozval k oblikovanju dogovorne rešitve na podlagi izhodišč, o katerih je bilo že doseženo soglasje v letih 2017/2018. Službe ministrstva za finance bodo glede odprtih vprašanj pripravile predloge za nadaljnje spremembe in usklajevanja. Okvirni rok za dogovor je tri mesece, če v tem času ne bo prišlo do sklenitve dogovora, vlada in koalicija ne bosta nasprotovali zakonski rešitvi, ko bo ta ponovno vložena v državni zbor, je še dejal Dragonja.

Rešitev ponudil že nedavno vloženi zakon

Združenje Frank, še navajajo, je ponovilo pripravljenost za dogovorno in kolektivno rešitev, ki bo v okvirih Direktive 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah in zakonom o varstvu potrošnikov. Gre za rešitev, ki jo je ponudil že nedavno vloženi zakon. Združenje bank Slovenije na sestanku ni imelo pooblastila bank članic za dogovarjanje. Naslednji sestanek bo predvidoma čez dva tedna.

Sprotno obveščanje o napredku

V Združenju Frank so jim še pojasnili, da bodo posojilojemalce s krediti v švicarskih frankih in javnost sproti obveščali o napredku, ki je bil dosežen na pogajanjih: »Hkrati posojilojemalce pozivamo, da si v primeru individualnih ponudb bank vzamejo čas za razmislek in primerjavo različnih rešitev vašega problema ter ne sprejemate odločitev pod pritiskom časovnih omejitev.«