Kljub aktualnim razmeram v Magni zagotavljajo, da bodo izpolnili svoje zaveze do države, ki jim je za dobrih 145 milijonov evrov vredno investicijo kot finančno spodbudo namenila 18,6 milijona evrov. V zameno za to mora Magna do novembra 2022 zaposliti okoli 400, v desetih letih pa tisoč ljudi.

FOTO: Mediaspeed

Avstrijska Magna Steyr je pred dobrim letom dni uradno zagnala svojo prvo tovarno v Sloveniji, v kateri za zdaj deluje lakirnica, a so zaradi posledic epidemije in pomanjkanja naročil, večini od okoli 200 zaposlenih pred kratkim začasno delo ponudili v Gradcu. Prvi so tam že začeli delati, v Magni pa še vedno snujejo načrte za širitev v Hočah. Sredi marca so bili namreč prisiljeni ustaviti proizvodnjo, zaposleni pa so bili, z izjemo tistih, ki so morali skrbeti za najnujnejša opravila v tovarni, na čakanju.

Medtem ko je večji del avstrijske Magne že začel z delom, pri čemer je intenziteta od programa do programa različna, so v Hočah pred dobrim mesecem dni delavcem ponudili začasno alternativno možnost. Le okoli 30 jih začasno še naprej ostaja v Hočah, ostalim so do zagona proizvodnje zagotovili delo v graški tovarni, je tedaj poročala STA.

Ob tem se postavlja vprašanje, kako naprej? Kaj nezavidljiva gospodarska situacija in pomanjkanje naročil pomeni za načrtovano drugo fazo lakirnice in nova delovna mesta?

Ena izmed najpomembnejših investicij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT) je nedavno sicer predlagalo uvrstitev investicije strateškega investitorja Magne Steyr na seznam pomembnih investicij, ki je bil oblikovan na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19.

Kot je zagotovila vlada v odgovoru na pisno poslansko vprašanje poslanca Franca Trčka, se načrtovana investicija kljub epidemiji COVID-19 še vedno nadaljuje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima v ta namen redne koordinacijske sestanke s strateškim investitorjem in Občino Hoče-Slivnica.

Epidemija na investicijo naj ne bi vplivala

Kot je znano je investicija načrtovana v več fazah in Magna Steyr je vložila maja 2018 vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja na Agencijo RS za okolje, ki vlogo že obravnava. Pravnomočno okoljevarstveno soglasje je namreč pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. “Strateški investitor je od vsega začetka načrtoval investicijo v štirih fazah in je v že oddani vlogi za okoljevarstveno soglasje združil drugo in tretjo fazo investicije, kar pomeni vzpostavitev popolnoma funkcionalnega avtomobilskega obrata s kapaciteto več kot 100.000 vozil na leto,” še poudarjajo na vladi.

Po njihovih zagotovilih epidemija COVID-19 zaenkrat ne vpliva na časovnico same investicije in aktivnosti tečejo nemoteno dalje.

“Glede morebitnih posledic, ki bi jo imela nerealizacija investicije na državni proračun, so problematični prilivi v državni proračun zaradi morebitne neizpolnitve danih zavez s strani strateškega investitorja. Prvo fazo investicije, gradnjo novega objekta za lakirnico avtomobilske karoserije v vrednosti 146,4 milijonov evrov je država sofinancirala v višini 18,6 mio EUR po Zakonu o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjeti, investitor pa je se zavezal ustvariti 404 novih delovnih mest najkasneje do 30.10.2022, še pojasnjujejo.

Zaveze do države bodo izpolnili

Kljub nezavidljivim razmeram v Magni zagotavljajo, da bodo izpolnili svoje zaveze do države, ki jim je za dobrih 145 milijonov evrov vredno investicijo kot finančno spodbudo namenila 18,6 milijona evrov. V zameno za to mora Magna do novembra 2022 zaposliti okoli 400, v desetih letih pa tisoč ljudi.

Čeprav za zdaj ni veliko znanega o nadaljnjih načrtih širitve podjetja v Hočah, torej proizvodne celotnega avtomobila z nekaj tisoč zaposlenimi, saj v Magni na to že nekaj časa odgovarjajo, da je to odvisno le od prihodnjih naročil.

Delovna mesta morajo biti ohranjena najmanj pet let od dneva, ko so bila prvič zasedena. Pogodba o sofinanciranju investicije je zavarovana z bančno garancijo in investitor bo moral v primeru neizpolnitve zaveze vrniti subvencijo, kar lahko smatramo kot eno izmed posledic za državni proračun. Strateški investitor se v Pogodbi o izvedbi strateške investicije na razvojnem območju, ki je bila sklenjena na podlagi Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica je dodatno zavezal ustvariti najmanj 1000 novih delovnih mest na območju Občine Hoče-Slivnica. Zavezo mora izpolniti v roku 10 let od podpisa pogodbe, torej do 17. 10. 2027. V primeru neizpolnitve te zaveze je predvidena pogodbena kazen v višini 5 mio EUR.