DARS
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava - razcep Slivnica v smeri Maribora, pomična zapora prehitevalnega pasu, košnja.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Ljubljana - Koper, uvoz Kastelec v smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana vzhod - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Malenc, oviran promet, strojno pometanje.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Maribor - Ljubljana, pred predorom Pletovarje v smeri Ljubljane, zastoj, zamuda: 5 min, dolžina: 1 km in 600 m.
 • 27.09.2021 09:57 - H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Vogrsko - priključek Selo v smeri Razdrtega, dela, pomična zapora prehitevalnega pasu.
 • 27.09.2021 09:57 - A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Dobruška vas - priključek Novo mesto zahod v smeri Ljubljane, žival na cestišču, oviran promet.
 • 27.09.2021 09:57 - A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Višnja Gora - priključek Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane, zaprt počasni pas, strojno pometanje.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Maribor - Ljubljana, predor Pletovarje v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Ljubljana - Koper, izvoz Kastelec iz smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-6, mejni prehod Jelšane, Rupa, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri izstopu in do 30 min pri vstopu.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-402, Gonjače - Dobrovo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 15:00.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-614, Opatje selo - Komen, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 15:00.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-105, Metlika - most čez Kolpo, v Metliki, izmenično enosmerni promet, nadvoza nad železnico, do 11. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-737, Rače - Šikole, pri Spodnji Gorici, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno, v Kropi, izmenično enosmerni promet, obnova objekta "Klinarjeva hiša", do 8. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora, izvedbe protiprašne zaščite, popravila zidov in sanacije prepustov, do 22. 11. 2021, od ponedeljka do petka, dnevno med 7.30 - 17. uro.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-414, Kamnik - Vransko, Vrhpolje pri Kamniku, izmenično enosmerni promet, rušenje stanovanjskega objekt, do 14.15.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-11, mejni prehod Dragonja, Kaštel, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri vstopu.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-714, Spodnji Ivanjci - Gornja Radgona, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Maribor - Šentilj, pred prehodom Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije, dela, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-674, Zavratec - Škocjan, pri Dolenjih Raduljah, izmenično enosmerni promet, izdelava asfaltne mulde, do 15:00.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, do 31. 12. 2021, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Ljubljana - Koper, priključek Senožeče - razcep Gabrk v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Ljubljana - Maribor, izvoz Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam, dela, oviran promet.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-207, Col - Črni Vrh, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija skalne brežine, do 26. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-702, Dravograd - Trbonje, Dravograd - Bukovje, popolna zapora, sečnja dreves, do 19:00. Obvoz: po glavni cesti Dravograd - Trbonje.
 • 27.09.2021 09:57 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, izvoz Sežana vzhod iz smeri Gabrka, okvara tovornega vozila, oviran promet.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Ljubljana - Koper, pred predorom Kastelec v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-440, Petanjci - Gederovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Koper - Ljubljana, razcep Srmin - priključek Črni Kal v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-409, Postojna - Razdrto, izmenično enosmerni promet, dve polovični zapori zaradi čiščenja propustov, do 15:00.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-428, Luče - Sestre Logar, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, pokrit vkop Strmec - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-225, Črnivec - Radmirje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, postavitev smernikov, do 15:00.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-435, Maribor - Ruše, v Bezeni, izmenično enosmerni promet, popravilo bankin, do 30. 9. 2021, dnevno med 7. in 16. uro.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-614, Miren - Opatje selo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 11:00.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-919, Vinica - Stari trg, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 17:00.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-105, Novo mesto - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 17:00.
 • 27.09.2021 09:57 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila več kot 2 h pri vstopu.
 • 27.09.2021 09:57 - A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1-2 h pri vstopu.
 • 27.09.2021 09:57 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, izvoz Sežana vzhod v smeri Gabrka, dela, popolna zapora.
 • 27.09.2021 09:57 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, popolna zapora.
 • 27.09.2021 09:57 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, uvoz Sežana vzhod v smeri Gabrka, dela, popolna zapora.
 • 27.09.2021 09:57 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred priključkom Sežana vzhod v smeri Fernetičev, Italije, zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po zaviralnem pasu.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-230, Križevci - Ljutomer, Noršinci pri Ljutomeru - Ljutomer, izmenično enosmerni promet, ureditve priključka LC, do 27. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Dolanah, izmenično enosmerni promet, gradnje TK kabla in postavitve KJ, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - H6, Izola - Koper, izvoz Semedela v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-644, Šentjakob - Domžale - Kamnik, v Domžalah, na Ljubljanski cesti, med Kamniško in Karantansko cesto, popolna zapora, obnove vozišča, do 29. 9. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, popolna zapora, sanacija vozišča, do 28. 9. 2021. Obvoz: po občinskih cestah.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Zavrču, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 21. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-232, Hodoš - Petrovci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, komunalna ureditev, do 15. 10. 2021, med 7. in 19. uro.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Ljubljana - Koper, pred razcepom Gabrk v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas, Promet poteka po enem pasu.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-614, Štanjel - Manče, v Čehovinih, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine in gradnja opornega zidu, do 26. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-1, Dravograd - Maribor, v Zgornji Vižingi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Koper - Ljubljana, priključek Divača - razcep Gabrk v smeri Ljubljane, zaprt prehitevalni pas, Promet poteka po enem pasu.
 • 27.09.2021 09:57 - Ljubljana, Bežigrad, med Dunajsko cesto in Parmovo ulico, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, na Ulici padlih borcev, izmenično enosmerni promet, sanacija podora, do 5. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-111, Izola - Jagodje, pri Jagodju, oviran promet, sanacija vozišča, do 3. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 4. 4. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-416, Grm - Radohova vas, v Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, obnova vodovoda, do 8. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju - Špitalič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih zaradi rekonstrukcije ceste, do 13. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Jelenčah, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč v sklopu ureditve križanja cest z železnico, do 12. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, izmenično enosmerni promet, gradnja hodnika za pešce, do 7. 10. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, izmenično enosmerni promet, sanacija kanalizacije, do 15. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Mali Bukovici, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 30. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-227, Ravne na Koroškem - Slovenj Gradec, na Brdinjah, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-703, Gortina - Bistriški jarek, pri Pernicah, dela, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), do 15. 11. 2021, med 7. in 19. uro.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-444, Razdrto - Manče, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 24. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-423, Lesično - Podsreda, v Kozjem, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 25. 10. 2021. Obvoz: Kozje - Buče - Bistrica ob Sotli - Podsreda in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču, sanacija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-906, Mrzli Studenec - Rudno polje, v Srednji vasi v Bohinju, popolna zapora, ureditev ceste, do 1. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-425, Črna na Koroškem - Šoštanj, pri Javorjah, oviran promet, sanacija prepusta, do 5. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-8, Ljubljana, na Celovški cesti proti Medvodam (severna obvoznica - Šentvid), zaprt en prometni pas, obnova cestišča.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-423, Lesično - Podsreda, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, izgradnja prepusta, do 12. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Koper - Ljubljana, predor Kastelec - počivališče Ravne v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Bušnja vas - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, na dveh odsekih, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-612, Plave - Gonjače, pri Prilesju pri Plavah, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 6. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 4. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitve ceste, do 21. 1. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-930, Pesek - Oplotnica, pri Oplotnici, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), (5x med 8:00 in 17:00) izvedbe zaščite pred padajočim kamenjem, do 30. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-419, Šentjernej - Križaj, na Dobah, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 5. 12. 2021, ureditev avtobusnega postajališča.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-447, Blagovica - Trojane, Prevoje - Šentvid pri Lukovici, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika, do 15. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 5. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, ureditev cestnih priključkov, do 21. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, na Maistrovi ulici, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 8. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - LC-067020, Dobrova - Horjul, med Podolnico in Brezjem, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 25. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, izmenično enosmerni promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža), do 16. 11. 2021. Med vikendom promet poteka dvosmerno.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije, do 31. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Padni, zaprt en prometni pas, preplastitev ceste in ureditev odvodnjavanja, do 24. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 3. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 3. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Roje, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 26. 4. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-11, Koper - Dragonja, pri Dragonji, izmenično enosmerni promet, ureditve odvodnjavanja, do 15. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, izmenično enosmerni promet, zaščita brežine, do 26. 1. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-447, Šentrupert - Vransko, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča, do 4. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-216, Ivančna Gorica - Krka, v Ivančni Gorici, podvoz pod avtocesto, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske steze, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, Trenta - Bovec, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedbe ukrepov za zmanjšanje hitrosti vozil, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila in redno avtobusno linijo je po lokalnih cestah skozi naselje Mali Log in Retje. Obvoz za tovorna vozila je po državnih in lokalnih cestah na relaciji Sodražica - Studenec na Blokah - Retje - Hrib - Loški Potok in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-681 Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-5, Celje - Laško - Krško, pri Laškem, na Zdraviliški cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 17. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 9. 2021. Obvoz: Šentjernej - Dolenji Maharovec - Dobrava pri Škocjanu in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-216, Ivančna Gorica - Krka, Gorenja vas - Muljava, oviran promet, ureditev kolesarskih povezav, do 29. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran, v Portorožu, na Belokriški cesti, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-225, Duplica - Kamnik, na kamniški obvoznici pri Perovem, izmenično enosmerni promet, obnove voziščne konstrukcije, do 15. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, do 28. 1. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in gradnje pločnika, do 29. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, v Oplotnici, Konjiška cesta, popolna zapora, gradnje nadomestnega mostu, do 22. 12. 2021. Obvoz: za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t in intervencijska vozila je urejen po lokalnih cestah Prešernova cesta, Grajska cesta in Goriška cesta. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t je urejen po državnih cestah na relaciji Slovenske Konjice - Preloge - Ložnica - Oplotnica in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-427, Latkova vas - Trbovlje, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Knezdol, do 12. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije kanalizacije, do 30. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Laborah, oviran promet, rekonstrukcije nadvoza, do 17. 1. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - Bratonečice - Senešci, v Vičancih, popolna zapora, sanacija mostu, do 30. 11. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-425, Poljana - Šentvid, pri Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, pri Blanci, izmenično enosmerni promet, interventne sanacije odvodnjavanja, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, Luče - Podvolovljek, popolna zapora, obnove vozišča, do 16. 10. 2021, od 7:30 do 17:30. Obvoz: Luče–Radmirje–Gornji Grad–Podlom in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-695, Šoštanj - Gorenje - Soteska, pri Soteski, popolna zapora, ureditev križišča, do 20. 10. 2021. Obvoz: Soteska - Gorenje - Šmartno ob Paki - Rečica ob Paki - Letuš in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-421, Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas, na Podrebru, dela, izmenično enosmerni promet, do 14. 2. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, v Ambrusu, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-4, Slovenj Gradec - Mislinja - Velenje, pri Gornjem Doliču, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu Movže, do 5. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 29. 3. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - Celje, Ljubljanska cesta, v Medlogu pri železniškem prehodu, popolna zapora, izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-5, Priključek Celje Z - Medlog, oviran promet, izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, do 23. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Močilah, izmenično enosmerni promet, obnove vozišča, do 1. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-905, Mrzli studenec - Jereka, pri Koprivniku v Bohinju, popolna zapora, preplastitve vozišča, do 1. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-726, Renkovci - Črenšovci, pri Renkovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske steze, do 15. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, v Ložcu, izmenično enosmerni promet, ojačitve vozišča, do 8. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, pri AC priključku Obrežje, zaprt en prometni pas, preplastitve voziščne konstrukcije.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-424, Šentjur - Dobje pri Planini - Planina pri Sevnici, v Dobjem pri Planini, izmenično enosmerni promet, ureditve prehoda za pešce, do 29. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-912, Zali log - Davča, pri Davči, izmenično enosmerni promet, obnova (popravilo) cestišča, do 10. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Ljubljana - Koper, uvoz Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Koper - Ljubljana, izvoz Vrhnika iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Škarperjevi Grabi, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu in nasipnih brežin, do 23. 3. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 6. 12. 2021. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 26. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - A1, Ljubljana - Koper, izvoz Vrhnika iz smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-641, Ljubljanica - Polhov Gradec, Samotorica - Setnik, popolna zapora, modernizacija ceste, do 30. 12. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah ali skozi Samotorico ali po cesti Horjul - Dobrova - Polhov Gradec.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici na Prešernovi ulici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kanalizacije, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-5, Celje - Krško, pri Gornjem Pijavškem, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka, do 11. 12. 2021, med 7. in 17. uro.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-633, Bitnje - Jereka, pri Jereki, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije na dveh odsekih.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-725, Martjanci - Sebeborci, v Sebeborcih, popolna zapora, preplastitve ceste, do 15. 10. 2021. Obvoz: Martjanci - Lapovec - Sebeborci in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, Dolnje Brezovo - Blanca, popolna zapora, preplastitve ceste, do 30. 9. 2021. Obvoz: Blanca–Log–Boštanj– Sevnica–Dolnje Brezovo in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, Log - Visoko, izmenično enosmerni promet, popravila krone podpornih zidov, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, razcep Gabrk - prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 15. 1. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči - razcep Gabrk v smeri Gabrka, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - Ptuj - Razkrižje, Ljutomer - Veščica, popolna zapora, preplastitev ceste, do 30. 9. 2021. Obvoz: Ljutomer – Novi Cven – Mota – Pristava – Stročja vas in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Doblarju, izmenično enosmerni promet, sanacija erozijskih grap, do 30. 9. 2021, kratkotrajne popolne zapore (do 20 minut).
 • 27.09.2021 09:57 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, na Griču pri Dobličah, popolna zapora, obnova cestišča, do 28. 9. 2021. Obvoz: Špeharje - Vinica - Stara Lipa - Dragatuš - Kanižarica - Dobiče in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 2. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-930, Pesek - Lukanja, oviran promet, poškodovano vozišče.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-701, Rogla - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, poškodovano vozišče.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Tomšičeva cesta, izmenično enosmerni promet, ureditve kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 24. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, izmenično enosmerni promet, poseka, spravila in odvoza lesa.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-424, Boštanj - Planina, pri Stari Žagi, oviran promet, promet poteka dvosmerno ob gradbišču, zaradi gradnje mostu čez Sevčnico, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-933, Breg - Jurklošter, v Lahovem Grabnu, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 22. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - A2, Obrežje - Ljubljana, mejni prehod Obrežje - priključek Drnovo v smeri Novega mesta, dela, promet poteka po enem pasu.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-423, Črnolica - Lesično, pri Gorici pri Slivnici, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu čez potok Ločica, do 9. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - A5, Lendava - Maribor, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.09.2021 09:57 - A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Murska Sobota v smeri Murske Sobote, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcjia potoka Barbara, do 17. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Drnovo - mejni prehod Obrežje v smeri Obrežja, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-642, Ig - Podpeč, na Igu, popolna zapora, obnova vodovoda, cestnih robnikov in vozišča, do 30. 9. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-686, Tepanje - Žiče, pri avtocestnem priključku Slovenske Konjice, oviran promet, obnova vozišča in ureditev krožišča, do 19. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-746, Stari trg - Loški Potok, pri Markovcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, pri Podigracu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 15. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Gergarjevem Bregu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-609, Predmeja - Lokve, oviran promet, modernizacija ceste, do 15. 1. 2022, Med delovniki, od ponedeljka do petka, bodo dnevno med 7. in 17. uro vzpostavljene popolne zapore. Obvoz: Predmeja−Ajdovščina−Selo−Nova Gorica−Solkan−Lokve in obratno. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen. V preostalem času bo promet urejen izmenično enosmerno.
 • 27.09.2021 09:57 - Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta, Matena, Brest, Podkraj, Jezero, Podpeč. Ukinjena je avtobusna linija 19B.
 • 27.09.2021 09:57 - H6, Koper - Izola, uvoz Koper center, Slavček v smeri Portoroža, popolna zapora.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, Popolna zapora vsak dan od 7. do 17. ure. V vmesnem času pa je promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-672, Zavratec - Smednik, Zavratec - Rovišče pri Studencu, izmenično enosmerni promet, sanacija in reciklaža vozišča, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh, izmenično enosmerni promet, prenova objekta, do 15. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-709, Maribor (Meljska cesta), v križišču s Kremplovo ulico, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 14. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-5, Celje - Krško, pri odcepu za Brestanico, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 14. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-646, Grosuplje - Cikava - Šmarje Sap, Cikava - Šmarje Sap, oviran promet, gradnja plinovoda, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, popolna zapora, preplastitev ceste in obnova vodovoda. Obvoz: po lokalni cesti Ljutomer - Ceznjevci - Branoslavci - Zg. Kamenščak in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-694, Velenje - Dobrteša vas, pri Andražu nad Polzelo, izmenično enosmerni promet, zaradi sanacije plazu, do 6. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcije mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec - Dravograd, pri Slovenj Gradcu, promet poteka ob gradbišču, rekonstrukcije mostu preko potoka Barbara. Obvoz: je urejen čez nadomestni most.
 • 27.09.2021 09:57 - Ljubljana, Dunajska cesta, med Linhartovo cesto in Dimičevo ulico, oviran promet, spremenjena prometna ureditev.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica, v Celestrini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev medkrajevne optične povezave, do 30. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-430, Celje - Vojnik - Slovenske Konjice, v Spodnjih Stranicah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnih postajališč, do 23. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, oviran promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe krožišča, do 31. 12. 2021. Obvoz: Lokalni promet iz smeri centra Šentjurja poteka preko Reber, iz smeri Dramelj pa ob gradbišču. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 28. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - LC 150061 Žirovnica - Breg - Piškovca - Bled, most čez Savo Dolinko, dela, popolna zapora.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedbe krožnega križišča, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. V nočnem času bo med 18. in 6. ure predor popolnoma zaprt, urejenega obvoza ne bo. V nočeh na nedelje in praznike pa bo promet tudi ponoči urejen izmenično enosmerno.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 30. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, popolna zapora, preplastitve ceste, do 30. 9. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Med 17. in 7. uro bo promet urejen izmenično enosmerno, za avtobuse in intervencijska vozila bo promet dovoljen tudi v času popolne zapore.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-225, Mozirje - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 20. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 1. 11. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 30. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 9. 2020. Obvoz: po glavni cesti Šmarje Sap - Škofljica. Prehod za intervencijska vozila bo omogočen.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 29. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, pri Liveku, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021, med 8. in 16. uro. Obvoz: Livek−Idrsko–Tolmin–Livške Ravne in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 15. 10. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 30. 11. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • 27.09.2021 09:57 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju - Puščava, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 30. 9. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 15. 12. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 27.09.2021 09:57 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021.
 • 27.09.2021 09:57 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste, do 31. 12. 2021. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 27.09.2021 09:57 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, popolna zapora, nadomestna gradnja mostu, do 30. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.

Globalno

Sinoči je na Zemlji pristala prav posebna raketa. Bodo potovanja v vesolje kdaj dostopna tudi povsem povprečnim ljudem?

Uredništvo1 teden

Nepridipravi v Rusiji so se lotili hiše ruske teniške igralke Jelene Vesnine.

Uredništvo2 tedna

Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je v soboto objavil prvega od več dokumentov, povezanih s preiskavo terorističnih napadov 11. septembra 2001.

Uredništvo2 tedna

Postopek zoper nekdanjo ministrico se osredotoča na očitke “ogrožanja življenja drugih”.

Uredništvo2 tedna

11. septembra 2001 je ZDA in ves svet pretresla serija terorističnih napadov.

Uredništvo2 tedna

Pogled na to kokoš kar kliče po tem, da bi v roko vzeli barvice.

Uredništvo2 tedna

Italijanska vlada se je v četrtek odločila, da bo poslej za vstop v šole ali univerze treba pokazati covidno potrdilo o tem, ali je oseba cepljena, testirana ali pa je prebolela covid-19.

Uredništvo2 tedna

V primeru, da se zaposleni ne bodo cepili v domenjenem roku, bodo izgubili službe.

Uredništvo2 tedna

Vas zanima zakaj?

Uredništvo2 tedna

Avstrijci želijo čim bolj običajno živeti z virusom, zato bodo po novem necepljene zaščitili z maskami tipa FPP2.

Uredništvo3 tedni

Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) je danes objavil nov zemljevid o razširjenosti koronavirusa, na katerem je celotna Hrvaška obarvana rdeče.

Uredništvo3 tedni