Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP. Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 do 100.000 evrov oziroma bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60-odstotkov s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Gre za nov in večletni razpis za obdobje 2019-2023, ki bo odprt do 1. septembra 2022 oz. do porabe sredstev. Skupno je za celotno obdobje razpisanih 12,4 milijonov evrov sredstev oziroma 3,1 milijona evrov na letni ravni, kar bi naj zadostovalo za podporo okoli 120 podprtih projektov v celotnem obdobju 2019-2023 oz. okoli 30 podprtih projektov letno.

Uvajanje digitalne transformacije in boljša tehnična opremljenost

V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvajala digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov, kar pomeni da bodo izboljšala izkušnje kupca, vpeljala učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, posodobila digitalne poslovne modele in procese, razvijala digitalne kadre in digitalna delovna mesta, razvijala digitalno kulturo, kibernetsko varnost in industrijo 4.0.

Tehnična opremljenost se mora posodabljati kot  programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih. izvajajo aktivnosti v celoti na območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija, poslovna enota / podružnica je vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge, se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in imajo ob oddaji vloge pripravljeno digitalno strategijo, ki zajema celotno stanje digitalizacije v podjetju (obvezna vsebina strategije) in akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije na vsaj naslednjih ključnih področjih: izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost, industrija 4.0.

Razpis najdete TUKAJ.