Po svetu že skorajda kraljujejo trgovine z recikliranimi izdelki in izdelki iz druge roke, pri nas v Mariboru pa le počasi sledimo trendom takšnega nakupovanja.

Vir: Smetka

Dandanes smo pogosto obsedeni z nakupovanjem novih predmetov, v tem prazničnem času pa bi najbližje radi obdarili z najnovejšimi in najboljšimi rečmi, ki jih trgovine ponujajo. Po svetu pa se vedno bolj uveljavljajo trgovine, ki prodajajo obleke, igrače in vsakodnevne predmete iz druge roke.

Tudi v Mariboru imamo središče ponovne uporabe, in sicer Ropotarnico, društvo Aktiviraj se, nevladno in neprofitno organizacijo, ki se ukvarja z razvojem socialnih projektov in spodbujanjem socialnega podjetništva. Društvo motivira in aktivira brezposelne osebe pri reševanju lastne situacije brezposelnosti in njihovega vključevanja v aktivno življenje. Ciljnim osebam je zagotovljeno novo znanje, sposobnosti in izkušnje, ki so potrebne za uspešno vključevanje na trg dela.

Reciklirani izdelki in njihov nakup

V okviru prodaje društva Aktiviraj se, sodi t.i. Recycling Lab, pri katerem nastajajo izdelki pod blagovno znamko 100%R, ta pa je rezultat projekta Ropotarnica ter alternativne veleblagovnice Smetka. Ta oblika tržne dejavnosti ima namen ustvariti zelena delovna mesta v lokalnem okolju ter nuditi pomoč ljudem iz ranljivih družbenih skupin, predvsem tistim, ki so težje zaposljivi ali brezposelni.

Nakup teh izdelkov je možen v veleblagovnici Smetka na Gosposki ulici 29 v Mariboru ali pa preko spleta.

Smetka pa ne ponuja samo 100%R izdelkov, temveč lokalne sokove, marmelade, prekmurske dobrote, čaje, sladkarije in številne druge prehrambne izdelke.

Pridelovanje hrane na mestni zemlji

Med njihove druge projekte še sodita t.i. Urbana zemljina za hrano – US4F, ter mestni vrtovi, projekt Užij Maribor.

Pri projektu, imenovanem Urban soil 4 food ali urbana zemljina za hrano, gre za porabo mestnih odpadkov kot virov za proizvodnjo takšnih zemljin z namenom povečave lokalne prehrambne samozadostnosti in znižanja odtisa ogljika v naravi. Društvo Aktiviraj se ima nalogo vzpostavljanja zemljišča v Pekrah za možnost individualnega vrta, načrtujejo pa se še socialno integracijski, otroški/izkustveni ter modelni vrtovi.

Pri projektu Užij Maribor pa gre za aktiviranje mestnih površin za širšo javno uporabo po principu ekološkega vrtnarjenja in permakulture. Program omogoča prostovoljcem in brezposelnim osebam aktivno preživljanje prostega časa ter socialno vključenost.

Delavnice Ropotarnice

Ropotarnica redno organizira ustvarjalne delavnice Recikliramo z Ropotarnico ter medgeneracijska druženja, katerih namen je informiranje o možnostih reciklaže, razvoj ročnih spretnosti ter odkrivanje lastne kreativnosti. Društvo Aktiviraj se redno vključuje prostovoljce, organizira pa tudi učne delavnice za praktično usposabljanje brezposelnih.

Z društva pa Mariborčane še pozivajo, da rabljene predmete, ki so še uporabni, ne zavržejo, temveč jih oddajo v Središču ponovne uporabe na naslovu Ropotarnica, Partizanska cesta 21.