– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, vodenje in kontrola gradnje in zaključevanja zahtevnih objektov visoke in nizke gradnje
– pregled ponudb podizvajalcev, morebitna nova povpraševanja in pogajanja
– izdelava grobega terminskega plana
– usklajevanje projekta in materialov s projektantom in investitorjem
– nadzor nad izvajanjem del v skladu s terminskim planom in tehnično dokumentacijo
– kontrola kvalitete izvedenih gradbenih in kooperantskih del
– nabava materialov za potrebe gradbišča
– količinski in kvalitativni nadzor nad prevzetim materialom
– ažurno vodenje gradbene knjige, gradbenega dnevnika in drugih evidenc ter kontrola stroškov gradnje
– organiziranje in priprava podatkov za izstavitev situacij ter obračuna opravljenih del
– predaja zaključnih del ter odprava reklamacij
– nadzor nad pravilno tehnično izvedbo prevzetih del