– aktivna in prijazna postrežba gostov
– skrb za vzdrževanje reda in cistoče v restavraciji
– skrb za pravilno in tekoče blagajniško poslovanje
– zagotavljanje higienskih in ostalih gostinskih standardov