– priprava organizacijske sheme gradbišča
– priprava operativnih planov (potreba po materialih – količinsko in rokovno)
– organizacija delovnih skupin po konstrukcijskih odsekih in vrstah dela
– organiziranje, vodenje, razporejanje ter kontrola operativnih del na gradbiščih
– preučevanje in izpolnjevanje delovne, materialne in tehnične dokumentacije
– kontrola kvalitete izvedenih gradbenih in kooperantskih del
– količinski nadzor posameznih izvajalcev pri gradnji
– vodenje prisotnosti zaposlenih in kooperantov
– sodelovanje z varnostnim inženirjem in zagotavljanje zahtev varstva pri delu
– priprava gradbene knjige in dodatnih del (obračun izvedenih del) za potrebe vodje projekta
– skrb za pravočasno in pravilno odvzemanje vzorcev materialov
– naročanje potrebnega materiala