DARS
 • 23.01.2021 17:12 - R1-207, Col - Črni Vrh - Godovič, prepoved za priklopnike in polpriklopnike, zasneženo vozišče.
 • 23.01.2021 17:12 - G1-7, mejni prehod Starod, Pasjak, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri vstopu.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-753, Volče - Solarji, sneg, popolna zapora.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-425, Poljana - Šentvid, v Javorju, popolna zapora, zemeljski plaz.
 • 23.01.2021 17:12 - Sava - Mošenik, v Mošeniku, popolna zapora, poplavljeno cestišče.
 • 23.01.2021 17:12 - G2-101, Tržič - Ljubelj, v Podljubelju, oviran promet, voda na vozišču.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-203, Predel - Bovec, v Logu pod Mangartom, popolna zapora, snežni plaz.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-206, Soča - Bovec, pri vasi Soča, popolna zapora, snežni plaz.
 • 23.01.2021 17:12 - RT-905, Mrzli Studenec - Gorjuše, poledica, popolna zapora.
 • 23.01.2021 17:12 - LC-014070, Koprivnik - Goreljek, poledica, popolna zapora.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-225, Črnivec - Radmirje, pri Novi Štifti, izmenično enosmerni promet, rušitev objekta, do 27. 1. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-667, Kronovo - Šmarjeta, pri Zburah, izmenično enosmerni promet, gradnja kabelske kanalizacije, do 10. 2. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - počivališče Jesenice v smeri Karavank, Avstrije, zaprt vozni pas, udarna jama.
 • 23.01.2021 17:12 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 23.01.2021 17:12 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Cezlak - Lukanja, popolna zapora v zimskem času.
 • 23.01.2021 17:12 - G2-103, Plave - Solkan, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), preplastitev vozišča, do 29. 4. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-614, Šempeter (polje) - Vrtojba, v Šempetru pri Gorici, oviran promet, ureditve priključka, do 30. 1. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Vukovskem Dolu, izmenično enosmerni promet, izgradnja optičnega omrežja, do 5. 2. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Šutni, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenje Mokro Polje - Ratež, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kabelske kanalizacije, do 28. 2. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, izmenično enosmerni promet, prometna ureditev območja OŠ Birčna vas.
 • 23.01.2021 17:12 - Ljubljana, Dunajska cesta, med Kadilnikovo ulico in severno ljubljansko obvoznico, oviran promet, obnova cestišča, do 16. 4. 2021. Zaprto je vozišče proti Črnučam, promet poteka po drugi polovici ceste dvosmerno.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 29. 3. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije plazu Rebernice ter obnove ceste, do 8. 11. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), nadgradnja železniške proge, do 28. 2. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, nadzor prometa, oviran promet, Nadzor prometa.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Podčepovan - križišče za Gorenjo Trebušo, popolna zapora v zimskem času.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora v zimskem času.
 • 23.01.2021 17:12 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Hrast pri Jugorju - Dolnji Suhor pri Metliki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 6. 5. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-444, Ajdovščina - Selo, v Dobravljah, izmenično enosmerni promet, ureditev komunalne infrastrukture, do 26. 3. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • 23.01.2021 17:12 - RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-634, Bled - Gorje, pri Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, podiranje kamnitega zidu na cesto.
 • 23.01.2021 17:12 - LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 1. 4. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-415, Moravče - Izlake, pri Drtiji, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč, do 3. 3. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, prelaz Vršič, sneg, popolna zapora.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 4. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, izvedba semaforiziranega cestnega priključka, do 30. 3. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje pločnika in preplastitve vozišča.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitve in sanacije vozišča, do 25. 3. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, oviran promet, obnove vozišča, do 4. 2. 2021. Občasno polovična zapora.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-695, Gorenje - Soteska, v Ljubiji, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 4. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - G1-1, Dravograd - Maribor, med Muto in Zgornjo Vižingo, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 28. 1. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, popolna zapora, obnova nadvoza čez železnico in obnova ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-210, Železniki - Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, Kidričeva cesta, oviran promet, ureditve arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe in preplastitve pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, oviran promet, omejitev hitrosti.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, pri Cikavi in v Šmarju Sapu, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda, do 31. 3. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-424, Dežno - Črnolica, v Lažišah, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnje dveh mostov in rekonstrukcije ceste, do 9. 3. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-659, Kot - Sodevci, pri Sodevcih, popolna zapora, sanacije in preplastitve vozišča, do 18. 2. 2021. Obvoz: Stari trg ob Kolpi - Dolenji Radenci - Sodevci.
 • 23.01.2021 17:12 - A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, oviran promet, delno zožen prehitevalni pas.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, udor vozišča.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, izmenično enosmerni promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-686, Žiče - Dramlje, pri Starih Slemenah, popolna zapora, sanacija ceste, do maja 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Ponikva - Dole - Dramlje - Straža na Gori in obratno.
 • 23.01.2021 17:12 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 18. 3. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • 23.01.2021 17:12 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 5. 4. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, izmenično enosmerni promet, gradnja meteorne kanalizacije in vodovodnega omrežja, do 15. 6. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • 23.01.2021 17:12 - LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-443, Pince - meja Madžarska, mejni prehod Pince, nadzor prometa, kontrolna točka.
 • 23.01.2021 17:12 - G2-109, Dolga vas - meja Madžarska, mejni prehod Dolga vas, nadzor prometa, kontrolna točka.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-408, Logatec - Žiri, oviran promet, gradnja vodovoda, do 1. 4. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 7. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-440, Cankova - Kuzma, pri Ropoči, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 6. 4. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Predmeji, popolna zapora, sanacije obcestnih brežin, do 5. 2. 2021, cesta bo zaprta od ponedeljka do petka vsak dan med 8. in 17. uro, med 17. in 8. uro ter med vikendi promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Ajdovščina - Col - Predmeja.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine, do 29. 1. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - A2, Karavanke - Ljubljana, pred izvozom Jesenice zahod v smeri Ljubljane, nadzor prometa, oviran promet, mejna kontrola ob vstopu v SLO.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 3. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Podljubinju, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - V Ljubljani, na Tržaški cesti, med Šestovo ulico in Viško cesto proti Vrhniki, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija, do 19. 2. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-440, Cankova - Kuzma, Krašči - Rogašovci, oviran promet, na več odsekih, dograditve pločnikov, do 6. 4. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, Novo mesto - Hudo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 4. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - G2-101, Ljubelj - Tržič, pri predoru Ljubelj proti Tržiču, nadzor prometa. Kontrola dokumentov potnikov, ki prihajajo iz Avstrije v Slovenijo.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, dve polovični zapori zaradi izgradnje izvennivojskega prehoda, na enem delu zapore je obvoz po deviaciji ob gradbišču, do 14. 9. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, oviran promet, novogradnja ceste, do 15. 3. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, prehod Podigrac, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci - prehod Gederovci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona, prehod Gornja Radgona, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-232, Hodoš - Petrovci, mejni prehod Hodoš, nadzor prometa, kontrolna točka.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-703, Muta - Pernice, prelaz Pernice, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-210 Kranj - Jezersko, prelaz Jezerski vrh, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-201, Podkoren - Korensko sedlo, prelaz Korensko sedlo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 21. 3. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - A1, Šentilj - Maribor, prehod Šentilj - izvoz Šentilj v smeri Maribora, zaprta vozni in prehitevalni pas, kontrola vstopa v Slovenijo.
 • 23.01.2021 17:12 - G2-108, Ljubljana - Litija, pri Senožetih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 2. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-447, Žalec - Šempeter, Šempeter v Savinjski dolini, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča dnevno med 6. in 18. uro.
 • 23.01.2021 17:12 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 23.01.2021 17:12 - LC-Ciringa, prehod Svečina/Berghausen, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-437, Šentilj - prehod Šentilj, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-202, Kranjska Gora - Rateče, prehod Rateče, dovoljen prehod za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - G2-112, Holmec - Poljana, prehod Holmec, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba v smeri Razdrtega, oviran promet, Nadzor prometa.
 • 23.01.2021 17:12 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, oviran promet, Nadzor prometa.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-229, Rogoznica - Senarska, most čez Pesnico, oviran promet, sanacija mostu.
 • 23.01.2021 17:12 - A5, Pince - Lendava, mejni prehod Pince - priključek Pince v smeri Lendave, promet preusmerjen skozi počivališče, Kontrola prometa.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-436, Zg. Kungota - Jurij, prehod Jurij, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacije plazu, do 23. 6. 2021. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču in poteka izmenično enosmerno. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Boštanj - Planina - Jurklošter.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-723, Čepinci - Meja Madžarska, prehod Čepinci, odprt dnevno med 6. in 18. uro, prehod možen le za državljane Slovenije in Madžarske.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, Radeljski prelaz, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-719, Rogaševci - Kramarovci, prehod Kramarovci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče, prehod Gradišče, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-717, Cankova - Gerlinci, prehod Gerlinci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-699, Dravograd - Libeliče, prehod Libeliče, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-718, Fikšinci, prehod Fikšinci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-717, Korovci, prehod Korovci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, prehod Kapla, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-698, Mežica - Reht, na meji z Avstrijo pri Podkraju pri Mežici, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - LC-197050, Matjaševci - Kuzma, prehod Matjaševci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-717, Kuzma - Cankova, prehod Cankova, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-720, Sotina, prehod Sotina, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • 23.01.2021 17:12 - LC-120070, Domanjševci, meja Domanjševci/Szomoroc, popolna zapora.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-722, Martinje, prehod Martinje, popolna zapora.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, meja Prosenjakovci, prehod je odprt v času šolskih dni od 7. do 8. ter od 14. do 15. ure, samo za šolarje, njihove starše in skrbnike.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-439, Kobilje - Dobrovnik, meja Kobilje, popolna zapora.
 • 23.01.2021 17:12 - G2-102, Robič - Staro selo, prehod Robič, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-627, Črni Kal - Osp, prehod Osp, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-406, Ankaran - Lazaret, prehod Lazaret, prehod je dovoljen samo za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - Nova Gorica - meja z Italijo, Erjavčeva ulica, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-605, Solarji - meja Italija, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - Mišček - meja z Italijo, prehod, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - LC, RTC Lokvica - MP Lokvica, MP Lokvica, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - LC, Miren - MP Miren (Italija), MP Miren, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina, Rožna Dolina, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - LZ, Šempeter - meja z Italijo, Šempeter pri Gorici, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - LC, Podsabotin - meja Italija, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - LC, Hum - meja Italija, prehod Hum, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - LC Cerovo - meja z Italijo (Valerišče), prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - LC, Ceglo - meja z Italijo, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - LC Plešivo - meja z Italijo, prehod, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-402, Dobrovo - Neblo, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3, Golo Brdo - meja z Italijo, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3, Britof - meja z Italijo, prehod, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-601, Borjana - Robidišče, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-602, Staro selo - Breginj, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-616, Gorjansko - Klariči, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-617, Gorjansko - Žekenc, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-205, Divača - Lokev - Lipica, prehod Lipica, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-619, Dutovlje - Repentabor, prehod Repentabor, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - RT-903, Idrsko - Livek, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-401, Žaga - Učja, prehod Učja, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-203, Predel - Bovec, prehod Predel, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, izmenično enosmerni promet, zaradi poškodovanega zidu.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 31. 3. 2021.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 23.01.2021 17:12 - RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • 23.01.2021 17:12 - LC, Podkraj - Radeče, poplave, popolna zapora.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 23.01.2021 17:12 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • 23.01.2021 17:12 - RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • 23.01.2021 17:12 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 23.01.2021 17:12 - R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • 23.01.2021 17:12 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • 23.01.2021 17:12 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, dela, izmenično enosmerni promet.

Arhiv

Zdravniki so sprejeli pobudo Društva Viljem Julija, da bo v Sloveniji uvedeno testiranje novorojenčkov za spinalno mišično artrofijo.

Uredništvo33 minut

Televizija je ob posnetku, na katerem je videti osebje, kako na zabavi v začetku meseca glasno prepeva, pleše in uživa alkohol ob živi glasbi in harmoniki ter brez zaščitnih mask, v petek zvečer objavila tudi odprto pismo medicinske sestre, ki pričakuje sankcije za vse, ki so se udeležili zabave.

Uredništvo2 uri

Slovenke, vodilne že po polovici tekmovanja 13 reprezentanc, so zmago po finalu slavile z veliko prednostjo 17,9 točke.

Uredništvo2 uri

Operacija je trajala 15 ur, 48-letni Islandec, pa je operacijo dobro prestal. Roki je izgubil leta 1998 v delovni nesreči.

Uredništvo4 ure

V Nemčiji in Avstriji so zaradi novih sevov novega koronavirusa v javnem potniškem prometu in v trgovinah obvezne kirurške in maske vrste FFP2, medtem ko maske iz blaga niso več dovoljene.

Uredništvo4 ure

V operaciji Dolar so aretirali tudi štiri državljane Slovenije. Pri enem od njih so našli kokain, pri vseh štirih pa so ugotovili, da so to mamilo uživali.

Uredništvo6 ur

Več kot dva milijona Izraelcev je prejelo cepivo Pfizer proti koronavirusu, večina cepljenih pa ni imela težav ali blagih simptomov.

Uredništvo7 ur

Odbor za notranje zadeve je po razpravi o javni objavi plač policistov zavrnil vse predlagane sklepe, med drugim sklep, naj ministrstvo objavljeni seznam umakne. Minister Aleš Hojs v objavi ne vidi težave.

Uredništvo8 ur

Včeraj je bilo potrjenih 1506 novih okužb. Opravili so 4405 PCR testov, pozitivnih je bilo 26,5 odstotka testiranih. Poleg tega so opravili tudi 7.545 hitrih antigenskih testov. Pozitivnih je bilo 4,5 odstotka testiranih.

Uredništvo8 ur

Zaradi izvajanja šolanja na daljavo povezanega z razmerami s COVID-19 so se makolski občini odločili, da sledijo vzoru občine Rače-Fram. Vsem šolarjem v občini bodo podelili denarno nagrado v višini 50 evrov.

Uredništvo9 ur